За Нас

Ние сме правилния избор!

Ние сме правилния избор!

Счетоводна къща ,,ДАНИДАР КОНСУЛТ” ЕООД предлага професионално обслужване в сферата на счетоводството, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство. Благодарение на дългогодишния си опит в тази област сме доказали качествено обслужване и защита на интересите на нашите клиенти.

Счетоводна къща ,, ДАНИДАР КОНСУЛТ’’ ЕООД е бързо развиваща се фирма, която печели своите клиенти с индивидуално внимание и загриженост за техния бизнес. Фирмата разполага с млад, високо квалифициран екип от специалисти, които умеят добре да боравят с бързо изменящото се законодателство и винаги разполагат с актуални решения по определени въпроси.

Съвместната работа със сътрудници, специализирани в и извън областта на счетоводството- юристи , програмисти и други, допринася за цялостния и многоаспектен поглед на екипа.

Сътрудничеството ни с дипломирани експерт счетоводители, служители на държавните институции и агенции е индикатор за професионализъм, задълбочени познания на нормативната база и актуалност на предложените от нас решение по всеки поставен казус. През дългогодишния си опит в тази област счетоводна къща ,, ДАНИДАР КОНСУЛТ’’ ЕООД гарантира коректност (лоялност) и конфиденциалност на своите клиенти.