Административни услуги

  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • Електронно банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
  • Изготвяне на договори и други документи