Услуги

ДАНИДАР КОНСУЛТ ЕООД

Счетоводна къща ,, ДАНИДАР КОНСУЛТ’’ЕООД предлага еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Надяваме се, че ще задоволим всички ваши изисквания и очаквания за съвместна и ползотворна работа. Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Наши клиенти са предприемачи от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнес. Ето защо ние разработихме гъвкава тарифна политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.
Вижте изброени по-долу всички видове услуги предлагани от нас:

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако се абонирате за нашите услуги, ще се освободите в максимална степен от притесненията относно всеки детайл, свързан със задълженията и отношенията Ви с местните данъчни институции.
Вашите разходи ще бъдат намалени, тъй като ще спестите от трудови възнаграждения и осигурителни вноски за Вашия персонал. Освен това, ще ограничите разходите си за поддръжка на работни места за счетоводителите в офиса, закупуване на съвременен софтуер и заплащане за информация относно промени в Българското законодателство.
Ще спестите време и няма да се налага да участвате във всяка една подробност, свързана със счетоводната отчетност на Вашата организация. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашият бизнес.

Виж Абонаментни Услуги

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

В съвременния свят, успешните и развиващи се организации все повече посрещат предизвикателството за справяне с постоянно нарастващите нужди на работната ръка. Тези нужди довеждат до повече законови разпоредби и по-високо търсене на професионални експерти в областта на услугите, свързани с обработката на работните заплати, осигуряването и трудовото право.
Тъй като обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация, ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси. Така ще повишите ефективността и производителноста на цялата компанията.

Виж ТРЗ и личен състав

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Всяка местна организация и лице са задължени да декларират своите приходи (доходи) като подават годишна данъчна декларация заедно със съответните приложения и финансови отчети.
ДАНИДАР КОНСУЛТ ЕООД предоставя пълен пакет услуги във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации на юридически и физически лица, местни и чуждестранни граждани, които притежават недвижима собственост в България. Ние покриваме пълния набор услуги от събиране на необходимите документи до подаването им в съответните институции.

Виж Годишно Счетоводно Приключване

РЕГИСТРАЦИИ

Нашите правни консултанти си сътрудничат с нашите счетоводни специалисти за всички услуги, които предоставяме. Това гарантира, че всяка консултация, която правим, има солидна правна основа. Ние предоставяме правни услуги в области, които са най-важни за съвременния бизнес, който успешно оперира на местния и международния пазар.
Можем да предоставим комплект от счетоводни услуги, включващи всички аспекти на корпоративната структура и търговската дейност в областта на фирмените регистрации, отчети, лицензи и декларации.

Виж Регистрации

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Данъчното законодателство навсякъде по света е изключително динамично. Приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от грешки, които понякога струват твърде скъпо.
ДАНИДАРКОНСУЛТ ЕООД, предлага на своите клиенти професионални счетоводни, данъчни и правни консултации във връзка с разбирането за необходимостта и ползата от данъчно планиране, оптимизиране на данъчното бреме, анализ и оценка на данъчните ефекти върху дейността на търговските дружества и физически лица.
Ние имаме за цел да бъдем свързващото звено между своите клиенти и администрацията.
Ние притежаваме необходимите задълбочени теоретични познания и практическия опит за всички възможности за оптимизиране на данъците.
Предлагаме трудово-осигурителни консултации в крак с всички непрекъснато променящи се закони, постановления, директиви и актове в нормативната база. Ние ще Ви помогнем да оптимизирате управлението на персонала си.

Виж Счетоводни Консултации

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Един от основните проблеми на бизнеса, без значение от размера на организацията, е че трябва да се справят с плащането на данъци и отношенията с местните данъчни власти. Това е много сложен проблем, който изисква съдействие от квалифициран и опитен професионалист. Ако позволите на нашите експертите в областта да се занимават с този въпрос, Вие ще спестите, както лично на Вас, така и на цялата организацията много ценно време и усилия.
Ние можем да Ви предоставим цялостна услуга за данъчни консултации, в зависимост от спецификите на Вашите нужди. Ще поемем обработването на цялата данъчна документация и данъчните формуляри. Освен това нашите опитни данъчни консултанти с удоволствие ще Ви посъветват и ще Ви препоръчат оптимално решение за всеки данъчен казус, пред който е изправена Вашата организация.
Работата с нас ще оптимизира Вашите разходи за данъци. Нашият богат опит при работа с данъчното законодателство Ви гарантира, че Вашите данъчни отношения са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

Виж Данъчна Защита

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди. Предлагаме гъвкави административни услуги и решения, с цел да осигурим безпроблемна работа и неангажиращи цялото Ви време досадни процедури. Ние ценим времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.

Виж Административни Услуги