Счетоводни консултации

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

  • Консултация за данъчно планиране на дейността
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации относно легално оптимизиране на данъците
  • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база