ДАНИДАР КОНСУЛТ- ЕООД подписа ДБФП по Процедура ”Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Публикувана от dani - 05.08.2020 - Новини
Danidar-tabela

На 04.08.2020 г. ДАНИДАР КОНСУЛТ- ЕООД подписа админстративен договор №BG16RFOP002-2.073-6928-CO1/04.08.2020г. за предоставяне на БФП по Оперативна програма ,, Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.73 ,,Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по проект с наименование ,, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. Европейско финансиране и 1 500 лв. Национално съфинансиране. Периодът на изпълнение на проекта е 04.08.2020 г.- 04.11 2020 г. Главната цел е да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на работните места.
—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG16RFOP002-2.073-6928-CO1/04.08.2020г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.